Dyrektor SP nr 4 zaprasza rodziców do zapisywania dzieci z obwodu SP nr 4 z rocznika 2012 do klas I na rok szkolny 2019/2020.
Zgłaszać należy się do sekretariatu szkoły w dniach:  od  11.02.2019 r.  do  25.02.2019 r.  z dokumentem tożsamości rodzica, odpisem aktu urodzenia oraz peselem dziecka (do wglądu).

 

WNIOSEK do rekrutacji o przyjęcie dziecka spoza obwodu tut. szkoły należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od  11.02.2019 r. do  25.02.2019 r. 
DRUKI: Zgłoszenie oraz wniosek wraz z załącznikami można pobierać w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły... (zobacz druki)

 

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

OBWÓD SZKOŁY obejmuje ulice:

1) Aleja św. Jana Pawła II: od 13 do 26
2) Jordana Henryka
3) Kaliska
4) Koszalińska: od 24 do 28
5) Kupiecka
6) Myśliwska
7) Słowińców
8) Unii Lubelskiej: od 30 do 52; od 35 do 71
9) Zapleczna
10) Złota