12 listopada 2018 r. jest ustawowym wolnym dniem od pracy.

W tym dniu szkoła nie będzie czynna. 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4

Jolanta Wasila