Dodatkowe dni wolne: 29.10, 30.10, 31.10.2018 r. oraz 02.11.2018 r. są czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VIII.

29.10.2018 r. - 6:30 - 17:00
30.10.2018 r. - 6:30 - 17:00
31.10.2018 r. - 6:30 - 17:00
02.11.2018 r. - 6:30 - 17:00

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu