Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

  • Konkurs Języka Polskiego (etap szkolny: 15 października 2018 r. godz. 10.00)
  • Konkurs Matematyczny (etap szkolny: 15 października 2018 r. godz. 13.00)
  • Konkurs Języka Angielskiego (etap szkolny: 16 października 2018 r. godz. 10.00)
  • Konkurs Języka Niemieckiego (etap szkolny: 16 października 2018 r. godz. 13.00)
  • Konkurs Chemiczny (etap szkolny: 17 października 2018 r. godz. 10.00)
  • Konkurs Geograficzny (etap szkolny: 17 października 2018 r. godz. 13.00)
  • Konkurs Fizyczny  (etap szkolny: 18 października 2018 r. godz. 10.00)
  • Konkurs Historyczny (etap szkolny: 18 października 2018 r. godz. 13.00)
  • Konkurs Biologiczny (etap szkolny: 19 października 2018 r. godz. 10.00)
  •  Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie (etap szkolny: 19 października 2018 r. godz. 13.00)

Jolanta Wasila

Dokumenty do pobrania:

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz na opublikowanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez dziecko.

Terminarz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

Procedura dotycząca sytuacji, gdy jednakowy wynik w danym konkursie na etapie szkolnym uzyska więcej uczestników niż można typować do etapu rejonowego.

Zakres wiedzy i umiejętności wymagane na poszczególne konkursy zamieszczone są na stronie internetowej szkoły (DZIAŁ PLIKÓW).