KOMUNIKAT DLA RODZICÓW UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Koordynatorem ds. edukacji włączającej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie są: Hanna Markowska i Agnieszka Stroynowska

Dyżur koordynatorów i możliwość kontaktu telefonicznego lub osobistego: każdy poniedziałek godz. 15.30 – 17.00 


Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu
Jolanta Wasila