Dodatkowe dni wolne: 30.04.2018 r. oraz 02.05, 04.05.2018 r. są czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VII.

 30.04.2018 r. - 6:30 - 17:00

02.05.2018 r. - 6:30 - 17:00

04.05.2018 r. - 6:30 - 17:00

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu