Nasze dzieci nie znają świata bez Internetu, który dla wielu z nich jest niemal nieodłączną częścią codziennego życia. Należy pamiętać, że jest to miejsce nie tylko pomocne w zdobywaniu wiedzy i rozwoju zainteresowań, ale także niesie za sobą wiele zagrożeń.


W Internecie dostępnych jest wiele treści, które nie są przeznaczone dla młodych odbiorców i mogą stanowić potencjalne zagrożenie oraz mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci. Trudności nie stanowi dotarcie do materiałów promujących zachowania demoralizujące, propagujące agresję, nienawiść czy też zachęcające do podejmowania zachowań ryzykownych i autodestrukcyjnych np. instruktaże samookaleczeń, niebezpieczne dla zdrowia wyzwania, promocja anoreksji. Na takie niebezpieczne treści można natknąć się na YouTube, forach i portalach społecznościowych. Dzieci poprzez sieć mogą nawiązywać niebezpieczne kontakty, narażone są na manipulacje ze strony innych osób. Kolejnym zagrożeniem jest cyberprzemoc - zjawisko, polegające m.in. na nękaniu, groźbach, publikowaniu ośmieszających treści, wulgarnych komentarzy przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cyberprzemoc może dotknąć każde dziecko, które może być zarówno jego ofiarą, świadkiem jak i sprawcą. Negatywnych zjawiskiem jest również nadużywanie Internetu. Ankiety przeprowadzane wśród naszych uczniów pokazują, że niektóre dzieci spędzają przed ekranem komputera lub telefonu wiele godzin w ciągu dnia, a co za tym idzie zaniedbują obowiązki domowe i szkolne, budowanie relacji w świecie rzeczywistym, rezygnują z innych zainteresowań.
Uchronienie dzieci przed niebezpieczeństwami obecnymi w świecie online należy do dorosłych. Ważne jest, aby rodzice przy wsparciu szkoły uczyli bezpiecznego poruszania się po sieci i krytycznego przeglądania treści. Czujność i uwaga opiekunów wsparta rozwiązaniami technologicznymi takimi jak filtry rodzicielskie, kontrola i zainteresowanie treściami przeglądanymi i zamieszanymi przez dzieci, ustalenie zasad korzystania z Internetu, codzienna rozmowa i budowanie zaufania do opiekunów są nieodzowne w zapewnieniu dziecku przyjaznego środowiska do rozwoju.

Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Jolanta Wasila