Dodatkowe dni wolne: 30.10, 31.10.2017 r. oraz 02.11, 03.11.2017 r. są czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VII.

30.10.2017 r. - 6:30 - 17:00

31.10.2017 r. - 6:30 - 17:00

02.11.2017 r. - 6:30 - 17:00

03.11.2017 r. - 6:30 - 17:00

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu