Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne uczniów, rodziców z wychowawcami klas I odbędą się 29 sierpnia 2017 r. , godz. 17:00 *.   

  • Podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zapewnia szkoła.
  • Podręczniki do dodatkowych zajęć edukacyjnych z religii zakupuje rodzic. Tytuł, autor, wydawnictwo podręcznika znajduje się na stronie internetowej szkoły.

     * czas trwania ok. 1,5 godziny

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

Jolanta Wasila