Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, iż 02 maja 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VI od 6:30 do 17:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu