Przerwa świąteczna trwająca od 13.04.2017 r. do 18.04. 2017 r.  jest czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VI.

  • 13.04.2017 r. - 06:30 - 17:00
  • 14.04.2017 r. - 06:30 - 17:00
  • 18.04.2017 r. - 06:30 - 17:00

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu