pldaenderusvuk

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO 23.06.2017 r. - /piątek/ na boisku szkolnym /w razie deszczu apele na holu szkoły/

  • godz.   8:30  -   kl. IV - VI
  • godz. 10:00  -  kl.  I - III

Wszystkich  uczniów  obowiązuje  strój  galowy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne uczniów, rodziców z wychowawcami klas I odbędą się 29 sierpnia 2017 r. ,godz. 17,00 *.   

  • Podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zapewnia szkoła.
  • Podręczniki do dodatkowych zajęć edukacyjnych z religii zakupuje rodzic. Tytuł, autor, wydawnictwo podręcznika znajduje się na stronie internetowej szkoły.

     * czas trwania ok. 1,5 godziny

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

Jolanta Wasila

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  4  informuje, iż  01 czerwca  2017 r. jest  dniem  wolnym  od  zajęć  dydaktycznych. W  tym  dniu  odbędą  się  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze w  świetlicy  szkolnej  dla  klas  I-VI  od  6:30  do  17:00.

Jolanta Wasila

Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, iż 02 maja 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VI od 6:30 do 17:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Przerwa świąteczna trwająca od 13.04.2017 r. do 18.04. 2017 r.  jest czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VI.