Dyrektor SP nr 4 zaprasza rodziców do zapisywania dzieci z obwodu SP nr 4 z rocznika 2012 do klas I na rok szkolny 2019/2020.
Zgłaszać należy się do sekretariatu szkoły w dniach:  od  11.02.2019 r.  do  25.02.2019 r.  z dokumentem tożsamości rodzica, odpisem aktu urodzenia oraz peselem dziecka (do wglądu).

W czasie przerwy świątecznej od 24.12.2018 r. do 31.12.2018 r. nie będzie czynna świetlica szkolna.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 

 

Bardzo jest mi miło poinformować państwa, iż p. Maria Szabla zajęła I miejsce  w powiecie w kategorii nauczyciel kl. I-III w plebiscycie "Nauczyciel na medal". Drugie miejsce zajęła p. Renata Tomicka. Serdecznie gratuluję.

Dyrektor SP nr 4 

Jolanta Wasila

Zgodnie z prośbą Wydziału Rozwoju Miasta informuję o programie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Kołobrzegu „JA W INTERNECIE – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE I LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ”.

12 listopada 2018 r. jest ustawowym wolnym dniem od pracy.

W tym dniu szkoła nie będzie czynna. 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4

Jolanta Wasila

Dodatkowe dni wolne: 29.10, 30.10, 31.10.2018 r. oraz 02.11.2018 r. są czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VIII.

29.10.2018 r. - 6:30 - 17:00
30.10.2018 r. - 6:30 - 17:00
31.10.2018 r. - 6:30 - 17:00
02.11.2018 r. - 6:30 - 17:00

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Miło mi poinformować, iż panie Maria Szabla oraz Renata Tomicka na wniosek rodziców i uczniów uzyskały nominację "Nauczyciel na medal". Gratuluję i proszę o oddanie głosów na obie panie.

Dyrektor Szkoły Jola Wasila

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

Przedstawiamy plan rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Koordynatorem ds. edukacji włączającej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie są: Hanna Markowska i Agnieszka Stroynowska

Dyżur koordynatorów i możliwość kontaktu telefonicznego lub osobistego: każdy poniedziałek godz. 15.30 – 17.00 


Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu
Jolanta Wasila

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne uczniów, rodziców z wychowawcami odbędą się w sierpniu 28.08.2018 r. (wtorek) godz. 17:00*

kl. I a - sala 104 - wychowawca: Sadowska Beata
kl. I b - sala 103 - wychowawca: Krawiec Marzena
kl. I c - sala 106 - wychowawca: Jankowiak Izabella

*czas trwania ok. 1,5 godziny

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu