pldaenderusvuk

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 22.06.2018 r. (piątek)

* godz. 08:00 - kl. IV -VII

* godz. 09:00 - kl. I - III

na boisku szkolnym (w razie deszczu apele na holu szkoły).

Wszystkich  uczniów  obowiązuje  strój  galowy.

 

 

Świetlica szkolna w dniu 22.06.2018 r. (piątek) czynna od 7:00 do 13:00

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne uczniów, rodziców z wychowawcami odbędą się w sierpniu.

28.08.2018 r. (wtorek)  godz. 17:00 *

Nasze dzieci nie znają świata bez Internetu, który dla wielu z nich jest niemal nieodłączną częścią codziennego życia. Należy pamiętać, że jest to miejsce nie tylko pomocne w zdobywaniu wiedzy i rozwoju zainteresowań, ale także niesie za sobą wiele zagrożeń.

Dodatkowe dni wolne: 30.10, 31.10.2017 r. oraz 02.11, 03.11.2017 r. są czasem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VII.

Drodzy Rodzice,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci pragniemy przypomnieć o świadomym i rozsądnym korzystaniu z nowoczesnych technologii oraz zagrożeniach, jakie dziecko może napotkać korzystając z mediów elektronicznych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek) wg podanego poniżej harmonogramu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne uczniów, rodziców z wychowawcami odbędą się w sierpniu. 29.08.2017 r. (wtorek) godz. 17:00*

Zakończenie roku szkolnego - 23.06.2017 r. (piątek) - boisko szkolne. W razie deszczu apele na holu szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania integracyjne uczniów, rodziców z wychowawcami klas I odbędą się 29 sierpnia 2017 r. , godz. 17:00 *.   

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  4  informuje, iż  01 czerwca  2017 r. jest  dniem  wolnym  od  zajęć  dydaktycznych. W  tym  dniu  odbędą  się  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze w  świetlicy  szkolnej  dla  klas  I-VI  od  6:30  do  17:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu