28 września uczniowie klasy VIa obejrzeli niezwykłą wystawę:  „Powstanie Warszawskie piosenką i wierszem pisane”.

28 września 2017r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się „Zbiórka elektrośmieci”. Mieszkańcy naszego miasta mieli okazję pozbyć się zużytego i starego sprzętu przynosząc go do znajdującego się na boisku szkolnym kontenera. W zbiórce brali również udział uczniowie naszej szkoły.

26 września klasy II b i III a były na wycieczce w Nadleśnictwie Gościno. Dzieci przywitali leśniczy p. Eugeniusz Wasicki i p. Małgorzata Jamroży, którzy oprowadzali po lesie, przedstawili piętra lasu, pokazali szkółkę leśną oraz nauczyli jak rozróżniać drzewa iglaste.

Uczniowie z klasy I b wiedzą jak być wzorowym pieszym.  W ubiegłym tygodniu uczestniczyli w cyklu lekcji o ruchu drogowym. Uczyli się  przechodzenia przez jezdnię, poznawali znaki drogowe, zaznajamiali się z sygnalizatorami drogowymi.

Klasa 2 a 20.09.2017 r. odbyła wycieczkę do szkółki leśnej Nadleśnictwa Gościno. Pani leśnik Katarzyna Jamroży oprowadzała nas po lesie odkrywając jego tajemnice. Dzieci poznały warstwy lasu, rozpoznawały drzewa po liściach, owocach i korze, zbierały grzyby jadalne. Podczas spaceru widzieliśmy mrowisko, tropy zwierząt - dzików i saren.

Podczas zajęć klasa Ia rozmawiała o ogrodach. Mówiła o sadach, w których znajdują się drzewa owocowe oraz ogrodach warzywnych. Na stole demonstracyjnym znajdowały się różne warzywa i owoce, które dzieci rozpoznawały. Następnie dzieci

Remont nawierzchni boiska do palanta wraz z dojściami i dojazdami w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej 1....(pełna treść przetargu)

Uczniowie Ic najpierw na lekcjach poznali rodzaje znaków drogowych - poziome i pionowe. Rozpoznawali  w klasie znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Nauczyli się na pamięć wierszyka „Na chodniku przystań bokiem”.

W dniu 21 września na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu odbył się kolejny turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg. W turnieju wzięło 6 zespołów a uczestnikami byli zawodnicy klas V i IV. Nasza Szkoła po dwóch zwycięstwach w grupie i zajmując I m-ce przystąpiła do finału z SP nr 8, która również wygrała swoje 2 mecze grupowe.

Jak co roku w naszej szkole pod okiem Trenera Piotra Mikulskiego obyły się warsztaty promujące tenis. Zajęcia prowadzone były z klasami IV i V. Trener Piotr pokazywał uczniom nowe formy zabaw i zadań ruchowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

15.09. dzieci z klasy I c zaopatrzone w worki i jednorazowe rękawiczki ruszyły na sprzątanie najbliższego otoczenia-boiska. Najpierw wysłuchały informacji nt. akcji „Nie ma śmieci – są surowce”, dowiedziały się jakie śmieci zbierać i zapałem przystąpiły do pracy.