pldaenderusvuk

19-20 września 2018r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas V - „Spójrz inaczej”. Zajęcia realizowane były w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego sfinansowanego przez Gminę Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2018.

13 września 2018 r. klasa III a odbyła wycieczkę do pasieki pszczół w Dygowie. Program pobytu był bardzo bogaty. Podczas pogadanki pana Rytwińskiego poznaliśmy życie pszczelej rodziny. Degustowaliśmy miód.

W dniu 9 września na Stadionie im. Sebastiana Karpiniuka odbył się Turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych.W turnieju wzięło udział 14 szkół powiatu kołobrzeskiego, które rozlosowane były na 2 równe grupy. W każdej grupie grano systemem każdy z każdym.

Dnia 8 września tj. sobota w Kołobrzegu z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH Muzeum Oręża Polskiego zorganizowało grę miejską „Kołobrzeg – od przeszłości do przyszłości”. Jednym z organizatorów gry była nauczycielka z naszej szkoły mgr Barbara Hordyjewska.

3 września 2018r. uczniowie w towarzystwie najbliższych przybyli do szkoły powitać nowy rok szkolny 2018/2019.Miło było spotkać się z koleżankami, kolegami i nauczycielami. Dużym przeżyciem było przystąpienie do społeczności uczniowskiej dzieci z I klas.

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO 2018/2019

03.09.2018 r. (poniedziałek)

• GODZ. 9:00 KLASY 4 – 5 – 6 – 7 – 8 (HOL SZKOŁY, BOISKO)


• GODZ. 10:00 KLASY 1 – 2 – 3 (HOL SZKOŁY)

Migawki z zakończenia roku szkolnego 2017/18

W czwartek 21 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel podsumowujący wyniki nauczania oraz zachowania uczniów klas IV-VII.

Zuzanna Turska z klasy VI a zdobyła wyróżnienie drugiego stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Niektórzy lubią poezję". Gratulujemy!

14 czerwca nasi uczniowie mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział  w symulacji obrad Staropolskiego Senatu, które odbyły się w hali "Homanit Arena " w Karlinie.

20.06.2018r. na zaproszenie uczniów I c przybyli do szkoły Rodzice. W wierszach i piosenkach dzieci przekazały wszystko to, co czują do swoich najbliższych. Wręczyły laurki i „konfiturę uczuć” w słoiczkach.