Nasza szkoła nawiązała współpracę z fundacją Redemptoris Missio, której celem jest niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących ludzi w Afryce oraz stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata.

 "Opatrunek na ratunek" - to pierwsza, akcja którą przeprowadzimy w naszej szkole w ramach wolontariatu. Koordynatorem działań jest pani Anna Być. Szczegóły dotyczące tej akcji znajdują się na stronie fundacji. 
  http://www.medicus.ump.edu.pl/akcje-fundacji/213-opatrunek-na-ratunek.