Nowy rok szkolny 2019/2020 przyniesie nowe wyzwania. W naszej szkole dla klas IV – VIII rozpoczął się o godzinie 9:00. Po raz pierwszy po długiej wakacyjnej przerwie na boisku szkolnym w obecności uczniów, ich rodziców i nauczycieli zabrzmiał szkolny dzwonek.

Społeczność szkoły minutą ciszy uczciła 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W postawie „na baczność” zaśpiewała hymn państwowy. Uroczysty apel prowadził Bartosz Gajkowski. Inaugurację nowego roku szkolnego uświetniła obecność przedstawiciela Rady Rodziców – Mirosława Żwańskiego. Dyrektor szkoły, J. Wasila, przekazała uczniom, rodzicom oraz nauczycielom życzenia sukcesów w nauce oraz wytrwałości w pokonywaniu trudności.
Podniosły charakter miała inauguracja nowego roku szkolnego dla klas I – III. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: poseł na Sejm – Marek Hok, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego – Janusz Gromek, Prezydent Kołobrzegu – Anna Mieczkowska, Przewodniczący Rady Miasta – Jacek Woźniak oraz Prezes Zarządu Spółki MW i K Kołobrzeg – Paweł Hryciów. Licznie przybyli rodzice dzieci z klas I, ponieważ ich pociechy składały na sztandar szkoły ślubowanie i były pasowane przez Panie: Prezydent A. Mieczkowską, dyrektor J. Wasilę i wicedyrektor I. Stępowską na uczniów SP nr 4. Podczas uroczystości głos zabrała Pani Prezydent, która życzyła uczniom, ich rodzicom oraz wszystkim pedagogom sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pierwszoklasiści otrzymali od Prezesa Zarządu MW i K w Kołobrzegu piękne prezenty – eko – bidony.

Notatka: M.Rudzis

foto:A.Rachańska

A.Petri

 

KLASY 4-8

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

KLASY 1-3

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2010