W Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu zakończone zostały zaplanowane działania profilaktyczne dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2019.
Oto kilka informacji:


- uczniowie klas V - VIII wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę z Krakowa,
- uczniowie klasy I - IV obejrzeli spektakle profilaktyczne przedstawione przez aktorów Teatru "KURTYNA" z Krakowa,
- uczniowie szkoły bardzo licznie wzięli udział w konkursie plastycznym "Czwórka - bezpieczna i zdrowa szkoła",
- rodzice i nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę uczestnicząc w spotkaniu prowadzonym przez Joannę Dunajewską specjalistę z Centrum Edukacji i Profilaktyki "Dialog" z Krakowa.


Koordynator
Agata Brzezińska