W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku w całym kraju, w tym również w naszej szkole, odbył się egzamin ósmoklasisty. W pierwszym dniu zdający zmagali się z zadaniami z języka polskiego, w drugim z matematyki. W trzecim dniu odbył się egzamin z języka angielskiego. Egzamin przebiegł bez zakłóceń, zgodnie z ustalonymi procedurami. Wszyscy uczniowie zgłoszeni do egzaminu byli obecni i wzięli w nim udział.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Dla ósmoklasistów był to prawdziwy sprawdzian wiedzy i umiejętności nabytych w naszej szkole. Jest to również przepustka do kolejnego etapu kształcenia. Wyniki egzaminu mają ogromny wpływ na przyszłość dziecka, ponieważ liczba zdobytych punktów  będzie miała znaczenie przy wyborze szkoły średniej.

Wszyscy czekamy na wyniki!

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty