Harmonogram działań profilaktycznych dla uczniów klas I – VIII, rodziców i nauczycieli przeprowadzonych przez:

I . Specjalistów Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa, warsztaty dla uczniów klas V – VIII, rodziców klas I – VIII, nauczycieli.

II .Teatr „Kurtyna” z Krakowa – dla klas I – IV,

III - konkurs plastyczny - plakat dla uczniów klas I – VIII w trzech kategoriach wiekowych „CZWÓRKA – BEZPIECZNA i ZDROWA SZKOŁA”
w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu.

 
Środki na ten cel zostały pozyskane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2019.


I.– Warsztaty dla uczniów klas V - VIII
Dzień 1. 

01.04. 2019r. – PONIEDZIAŁEK

• - 7 warsztatów dla uczniów klas V – VIII godz. 8.00 - 14.30

• - warsztat dla nauczycieli ( 4 godziny) - 15.30 , s. 118-
„Autodystrukcyjne zachowania w środowiskach młodzieżowych”

Środki na ten cel zostały pozyskane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2019.

Dzień 2 . – cd. warsztaty dla uczniów klas V- VIII

02.04.2019r. – WTOREK
• - 7 warsztatów dla uczniów klas V – VIII godz. 8.00 – 14.30

• - Wywiadówka (1 godz.) dla rodziców uczniów klas I – VIII
od godz. 16.00, s. 118
„Kurs dialogu. Skuteczna komunikacja rodzica z dzieckiem”


II. 27 maja 2019r. – PONIEDZIAŁEK
Teatr „KURTYNA” z Krakowa – spektakle dla uczniów klas I – IV - sala gimnastyczna

• 1.godz. 8.00 uczniowie klas I – III
„Jestem przyjacielem ludzi”

• 2 godz. 8.45 uczniowie klas IV
„ Niebezpieczna sieć”


III. Od 06 maja do 17 maja 2019r.
Konkurs plastyczny – plakat – dla uczniów klas I- VIII
„ Czwórka – bezpieczna i zdrowa szkoła”
Trzy kategorie wiekowe:
Klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII

Termin oddania prac – 20 maja 2019r.

 

Pedagog szkolny – Agata Brzezińska