W dniach 20-21 marca klasy IV A i IV E uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem  projektu  jest  kształtowanie  świadomości  prośrodowiskowej  dotyczącej  różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. W czasie zajęć uczniowie wzięli udział w warsztatach  dotyczących ichtiofauny rzek przymorskich naszego województwa. Po samodzielnym pobraniu próbek z dopływu Parsęty mogli w laboratorium obserwować fascynujący świat w skali mikro, zbadać jakość wody, jej natlenienie i stopień zanieczyszczenia. W sali bioróżnorodności poznali czynniki wpływające na utratę bioróżnorodności rzek naszego województwa. Wykorzystując swoje zdolności plastyczne, wykonali prace związane z tematyką warsztatów. Ważnym punktem drugiego dnia warsztatów było spotkanie z przedstawicielem Straży Rybackiej, który zwrócił uwagę na zagrożenia związane z kłusownictwem w naszych rzekach. Uczniowie pełni wrażeń wrócili do Kołobrzegu.

Notatka: E.Paduch

 

Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologic
Warsztaty ekologic
Warsztaty ekologic
Warsztaty ekologic
Warsztaty ekologic
Warsztaty ekologic
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu
Warsztaty ekologiczne w Lipiu