Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 4 zostanie zorganizowany "Tydzień Matematyczny". Z tej okazji przygotowaliśmy dla uczniów szereg zadań, za których wykonanie czekają nagrody.

Uczniowie, którzy w trakcie trwania "Tygodnia matematycznego" wezmą udział w konkursie i uzyskają przynajmniej jeden punkt (tj. rozwiążą przynajmniej jedno zadanie poprawnie) otrzymają cząstkową bardzo dobrą ocenę z matematyki.

Wśród uczniów biorących udział w konkursie, wyłonimy pięciu laureatów. Będą to uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punków, łącznie, podczas pięciu dni trwania konkursu. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy, cząstkową ocenę celującą z matematyki oraz nagrody.

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ Z ZAPAŁKAMI

11 marca, w czasie przerw międzylekcyjnych, o godz. 10.35-10.45 i 11.30-11.50, uczniowie będą rozwiązywać zadania zapałczane.

 WTOREK – DZIEŃ LOGICZNEGO MYŚLENIA

12 marca, w czasie przerw międzylekcyjnych, o godz. 10.35-10.45 i 11.30-11.50, uczniowie będą rozwiązywać rebusy oraz różnego typu zadania wymagające logicznego myślenia.

 ŚRODA – DZIEŃ Z HAPPY CUBE

13 marca, w czasie przerwy międzylekcyjnej, o godz. 11.30-11.50, uczniowie będą układali sześciany Happy Cube.

 CZWARTEK – ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY PI

14 marca, podczas Światowego Dnia Liczby Pi, zorganizujemy na holu szkoły wystawę prac plastycznych pt. „Liczba Pi”. Przygotujemy quiz dotyczący tej liczby. Uczniowie, w czasie przerw międzylekcyjnych o godz. 10.35-10.45 i 11.30-11.50, będą losować pytania, a odpowiedzi będą mogli znaleźć wśród informacji umieszczonych na holu szkoły.

 PIĄTEK – DZIEŃ PRACUJĄCEJ GŁÓWKI

15 marca, w czasie przerw międzylekcyjnych, o godz. 10.35-10.45 i 11.30-11.50, uczniowie będą rozwiązywać sudoku 6x6.

 W „Tygodniu matematycznym” wyłonimy klasowych mistrzów tabliczki mnożenia, którzy następnie powalczą o tytuł Szkolnego Mistrza Tabliczki Mnożenia.

 Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w zabawie.

 notatka: K.Kowalik, A.Miedzińska