Przygotowując się do wyboru dalszej drogi kształcenia, 24.01.19r. klasa VIII a udała się z wizytą do Urzędu Miasta w Kołobrzegu. Pani Anna Mieczkowska Prezydent Miasta osobiście przybliżyła nam pracę administracyjną wykonywaną na co dzień w urzędzie. Opowiedziała o kwalifikacjach, kompetencjach i niezbędnych umiejętnościach koniecznych do piastowania tak ważnego stanowiska.

Pani Prezydent zachęcała młodych członków samorządu do realizacji swoich dążeń, aktywnego włączania się w pracę na rzecz innych, zdobywania umiejętności, które będą mogły zaprocentować w przyszłości. Następnie Sekretarz UMiG  zapoznała  uczniów z zakresem swoich obowiązków i funkcjonowaniem urzędu. Na koniec naszego spotkania odwiedziliśmy Urząd Stanu Cywilnego. Obejrzeliśmy salę, w której młode pary zawierają związek małżeński.

Uczniowie wraz z opiekunem składają podziękowania Pani Prezydent i pracownikom Urzędu za okazaną życzliwość, poświęcony czas i przekazanie bogatej wiedzy, włączając się tym samym w aktywne doradztwo zawodowe na rzecz uczniów naszej szkoły.

notatka: J. Szydłowska

Wizyta uczniów w Urzędzie Miasta w Kołobrzegu
Wizyta uczniów w Urzędzie Miasta w Kołobrzegu
Wizyta uczniów w Urzędzie Miasta w Kołobrzegu