Dnia 20.12.2018 roku przekazaliśmy organizatorowi IV edycji Wigilii dla Samotnych Panu Kamilowi Barwinek napoje zakupione przez Państwa a dostarczone do szkoły przez naszych uczniów.

W tym miejscu z całego serca chcielibyśmy podziękować Rodzicom, uczniom i nauczycielom zaangażowanym w dzieło niesienia pomocy innym. To dzięki ofiarności z Państwa strony możliwa jest realizacja naszych szkolnych projektów. W rolę wolontariuszy wcielili się uczniowie klasy VIA, którym również bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Malwinie i Kamilowi za przeliczenie sporządzenie protokołu dostarczonych soków, dziękujemy Magdalenie za przygotowanie soków do transportu, Maksymilianowi i Michałowi dziękujemy za pomoc w załadunku transportu, Mikołajowi dziękujemy za dokumentację fotograficzną, dziękujemy również Panu Waldemarowi za zbieranie i przechowywanie wszystkich napojów.

Notatka: I.Romańska

1
2
3