W piątek, 30 listopada w naszej szkole odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego zorganizowanego w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, Konkurs adresowany był do uczniów szkól podstawowych z Kołobrzegu i powiatu.

Na konkurs nadesłano 37 prac literackich i 140 prac plastycznych. Jury konkursu, doceniając inwencję twórczą młodych literatów i niezwykłą wyobraźnię plastyczną uczniów postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia, które podczas uroczystości wręczyła pani wicedyrektor Ilona Stępowska. (protokół załącznik nr 1). Podczas podsumowania konkursu uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, by odbyć fascynującą podróż historyczną po Polsce opowiedzianą słowem, obrazem i śpiewem. A do tej wspaniałej krainy pełnej historycznych wzruszeń zabrali uczestników konkursu uczniowie klasy VII b i Va, prezentując montaż słowno-muzyczny "Nasza Niepodległa" przygotowany pod kierunkiem pani Joanny Szydłowskiej. Cieszymy się, że tak wielu uczniów zechciało podzielić się z nami swoją wizją Ojczyzny malowanej słowem i obrazem. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez dyrektora szkoły panią Jolantę Wasilę. Organizatorzy konkursu (Barbara Hordyjewska, Magdalena Grondys-Welc i Joanna Szydłowska) gratulują wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom.

Notatka: M.Grondys-Welc

 

Protokół z Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego

„Ojczyzna słowem i obrazem malowana”

20 listopada 2018r.

Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny został ogłoszony w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Szkoła Podstawowa nr 4 , chcąc uczcić tę doniosła chwilę postanowiła wpisać się w obchody Święta Niepodległości. W tym celu zorganizowano Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Kołobrzegu i Powiatu, którego nadrzędnym celem było: włączenie uczniów szkół podstawowych w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości,wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród dzieci i młodzieży,rozwijanie tradycji patriotycznych, przynależności narodowej, uwrażliwienie na tradycję i piękno Polski oraz rozwijanie wyobraźni literackiej i plastycznej.

Konkurs trwał od 28 października do 6 listopada. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej, w której mieli wyrazić swój stosunek do Ojczyzny. Na konkurs nadesłano  37 prac literackich- utworów poetyckich i 140 prac plastycznych ze kołobrzeskich szkół podstawowych oraz ze SP w Ustroniu Morskim oraz SP w Drzonowie.

Jury oceniało przede wszystkim  prace pod względem zgodności z tematem, stylistyki i poprawności językowej, oryginalności oraz  przyjętej przez autora formy oraz estetyki, techniki i samodzielności wykonania pracy. W wyniku przyjętych kryteriów jury w składzie:

Mariola Legan –nauczyciel bibliotekarz

Barbara Hordyjewska- nauczyciel historii

Joanna Szydłowska- nauczyciel historii i języka polskiego

Magdalena Kondraciuk- nauczyciel plastyki

Izabela Jakubowska- nauczyciel plastyki i muzyki

Postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Kategoria literacka:

Kl. VII-VIII

I miejsce  Zuzanna Mądry -SP nr 7, klasa VIII c 

II miejsce Zuzanna Turska  - SP nr 4, klasa VII a,

III miejsce Natalia Brelik –SP nr 7 , klasa III b (gimnazjum),

 

Kl. IV-VI

I miejsce  Adam Jędrzejczak- SP nr 3, klasa  5d

II miejsce  Kacper Ryplewski-SP nr 4, klasa VI c

III miejsce Mateusz Dziędziura -SP nr 4 , klasa V c,

Wyróżnienie:

Amelia Tocicka-SP nr 3 , klasa  VI d

 

Kategoria plastyczna:

Kl. VII-VIII

I miejsce Weronika Bętkowska- SP nr 7 , klasa VIII

II miejsce Igor Krakowski- SP w Ustroniu Morskim

III miejsce Aleksandra Krawczyńska- SP w Ustroniu Morskim

 Wyróżnienie:

Dominika Puzio- SP nr 1 , kl. VII

Kl. IV-VI

I miejsce  Maksymilian Łupkowski- SP nr 4 , klasa VI d

II miejsce Wiktoria Świątek- SP nr 4 , klasa IV d

III miejsce Kuba Telej- SP w Drzonowie

Wyróżnienie:

Klaudia Sadecka SP nr 4 klasa IV d

Nagrody w konkursie dla uczniów zostały ufundowane przez Dyrektora SP nr 4.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 30 listopada 2018r. w SP nr 4 w Kołobrzegu o godzinie 10.00.

 

                                                                                       Organizatorzy:

Magdalen Grondys-Welc

Barbara Hordyjewska

Joanna Szydłowska

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego
Podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego
Podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego