Dnia 26.10.2018r. w ramach zadania pod nazwą „Wiele Barw Wolontariatu” uczniowie klasy Vb wzięli udział w akcji „Godzina dla Twojej miejscowości”  realizowanej  przez Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie.

W ramach akcji uczniowie zapalili, w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych znicze w następujących miejscach:

 1. Tablica upamiętniająca poległych żołnierzy - wmurowana w mur starej gazowni przy ul. Koszalińskiej.  Upamiętnia ona żołnierzy 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty I Armii Wojska Polskiego poległych w walkach toczonych w tym rejonie.

  Na  tablicy widoczny jest napis:

  "ŻOŁNIERZOM 9 ZAODRZAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY
  I ARMII WOJSKA POLSKIEGO
  KTÓRZY W MARCU 1945 R.
  POLEGLI W TYM MIEJSCU
  W WALCE O WYZWOLENIE KOŁOBRZEGU
  1410 – 1945 GRUNWALD BERLIN
  W XV-LECIE WOJSKA POLSKIEGO MIESZKAŃCY KOŁOBRZEGU".

 2. Tablica upamiętniająca poległych żołnierzy - wmurowana w ścianę szczytową domu mieszkalnego przy ul. Grochowskiej, która upamiętnia żołnierzy 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty I Armii Wojska Polskiego poległych w walkach toczonych o znajdujący się tu wówczas kościół św. Jerzego.

  Na tablicy widoczny napis:

  "ŻOŁNIERZOM 7 PUŁKU PIECHOTY
  I ARMII WOJSKA POLSKIEGO
  KTÓRZY W MARCU 1945
  POLEGLI W TYM MIEJSCU
  W WALCE O WYZWOLENIE KOŁOBRZEGU.”

 3. Na  placu  kościoła Miłosierdzia Bożego, znajdują się nagrobki z dawnego cmentarza. Parafianie wraz z proboszczem stworzyli  lapidarium, upamiętniające dawnych mieszkańców Kołobrzegu, pochowanych na cmentarzu Parafii Marii Panny i Parafii Św. Jerzego, które znajdowały się w tej okolicy.

Dla uczniów była to również dodatkowa lekcja historii o ich mieście. Rodzicom wspierającym nasze akcje, bardzo serdecznie dziękujemy. Iwona Romańska – Liber.

 

„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”
„Godzina dla Twojej miejscowości”