Dnia 15. 10 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Uczniowie SP 4 już po raz drugi angażują się w obchody tego święta. Inicjatywę tę podjął samorząd uczniowski przy wsparciu opiekunów, biblioteka szkolna i świetlica szkolna.

Samorząd uczniowski, wykorzystując materiały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.L.Braille a w Bydgoszczy, przygotował informację o ludziach niewidomych. Została ona zamieszczona na tablicy samorządu uczniowskiego. Dnia 15.10 w Dniu Białej Laski członkowie samorządu rozdawali uczniom i pracownikom szkoły ulotki o tym dniu i komu jest on poświęcony. W świetlicy szkolnej nauczyciele przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat ludzi ociemniałych. W zajęciach zostały wykorzystane filmy o niewidomych, dzieci usłyszały historie białej laski oraz zapoznały się z pismem Braille a. W obchody święta Białej Laski włączyła się też szkolna biblioteka. Od 10.10.2018 do 26.10.2018 czytelnicy mogli obejrzeć wystawkę „Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie”. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się, wypożyczona z Miejskiej Biblioteki Publicznej książka napisana pismem Breille a. Bibliotekarz przeprowadził cykl spotkań z uczniami, gdzie prezentowane było pismo Breille a, mówiono o jego fenomenie oraz nowoczesnej technologii ułatwiającej życie i naukę ludziom ociemniałym. Pozostając w temacie niepełnosprawności dotyczącej wzroku samorząd uczniowski wraz z grupą szkolnego wolontariatu (opiekun I.Romańska) przystąpił do akcji fundacji Redemptoris Misso "Czary mary okulary" i w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski zajął się zbiórką okularów dla niedowidzących Afrykańczyków. Celem tej akcji było zwiększenie integracji ludzi młodych z ludźmi niepełnosprawnymi oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do udzielania pomocy ludziom, którym trudniej się żyje.

Notatka+foto: M.Legan

„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”
„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”
„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”
„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”
„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”
„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”