Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA. 

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. W środę 3.10.2018r. w przesłuchaniu przez jury wzięła udział nasza szkoła. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem, w strojach galowych przy pięknie udekorowanym holu zaprezentowali Hymn Polski, "Rotę" oraz pieśń "Marsz Polonia". Na zakończenie każdy uczeń został uhonorowany dyplomem za udział w przedsięwzięciu.

foto:K.Okoń

Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs