Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) to coroczne działania organizowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania kariery, edukacji zawodowej, pracy. Temat tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery: Bądź architektem swojego szczęścia.