Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej SP 4 są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w świetlicy szkolnej. Terminy składania kart zapisu: od 18.06 - 21.06.2018 r.
oraz od 03.09 - 07.09.2018 r. WYPEŁNIONE KARTY RODZICE SKŁADAJĄ BEZPOŚREDNIO W ŚWIETLICY.