W ubiegłym tygodniu  klasa I b udała się na wycieczkę do Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Uczniowie zapoznawali się z codzienną ciężką i niebezpieczną pracą strażaka.

Oglądały i przymierzały ubrania i hełmy strażackie, zwiedzały wozy wyjeżdżające do różnych akcji. Uczestniczyły w zajęciach w sali edukacyjnej oraz miały okazję polewania wodą z węża gaśniczego. Na koniec brały udział w pokazie różnego rodzaju wybuchających pożarach i sposobach ich gaszenia. 

Notatka: R.Tomicka

WIZYTA IB U STRAŻAKÓW
WIZYTA IB U STRAŻAKÓW
WIZYTA IB U STRAŻAKÓW
WIZYTA IB U STRAŻAKÓW
WIZYTA IB U STRAŻAKÓW
WIZYTA IB U STRAŻAKÓW
WIZYTA IB U STRAŻAKÓW
WIZYTA IB U STRAŻAKÓW
WIZYTA IB U STRAŻAKÓW
WIZYTA IB U STRAŻAKÓW