Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa w akcjach proponowanych
przez Centrum Działań Profilaktycznych
„MOBILNY  PUNKT PROFILAKTYCZNY”
w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu.

 Akcje prezentowane będą dnia18 maja 2018r.
podczas Festynu „Od Morza jesteśmy”
w godzinach od 13.00 – 15.00.

Środki na działania „Mobilnego Punktu Profilaktycznego” pozyskane zostały z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2018.