W dniach 16-17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu, przeprowadzone zostaną przez specjalistów Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV–VII. Środki na ten cel zostały pozyskane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2018.

Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Wasila