Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 4 zostanie zorganizowany Tydzień Matematyczny. Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w zabawie.

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ Z HAPPY CUBE I TANGRAMAMI
12 marca, w czasie przerwy międzylekcyjnej, o godz.  11.30-11.50, uczniowie będą układali sześciany Happy Cube i tangramy.
Wśród uczniów klas IV i V przeprowadzimy klasowe eliminacje do szkolnego konkursu „Rachmistrz”. W klasach VI i VII odbędą się klasowe eliminacje do szkolnego konkursu „Mistrz ułamków”,

WTOREK – DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
13 marca, w czasie lekcji matematyki wyłonieni zostaną klasowi mistrzowie tabliczki mnożenia.

ŚRODA – ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY PI
14 marca, podczas Światowego Dnia Liczby Pi, zorganizujemy na holu szkoły wystawę prac plastycznych pt. „Liczba Pi”. Prace wykonali uczniowie klas 4-6. Przygotujemy quiz dotyczący tej liczby. Uczniowie, w czasie przerw międzylekcyjnych, będą losować pytania, a odpowiedzi będą mogli znaleźć wśród informacji umieszczonych na holu szkoły.

CZWARTEK – DZIEŃ LOGICZNEGO MYŚLENIA
15 marca, w czasie przerw międzylekcyjnych, o godz. 10.35-10.45 i 11.30-11.50, uczniowie będą rozwiązywać rebusy, zadania zapałczane oraz różnego typu zadania wymagające logicznego myślenia.
W tym dniu przeprowadzony zostanie międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”.
Wyłonimy szkolnego mistrza tabliczki mnożenia spośród  uczniów klas IV -VII, którzy uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach klasowych.

PIĄTEK – DZIEŃ PRACUJĄCEJ GŁÓWKI
16 marca, w czasie przerw międzylekcyjnych, o godz. 10.35-10.45 i 11.30-11.50, uczniowie będą rozwiązywać sudoku 6x6.
Uczniowie wyłonieni w eliminacjach klasowych wezmą udział w  szkolnych konkursach „Rachmistrz” (dla kl. IV i V) i „Mistrz ułamków” (dla kl. VI-VII) .