Uczniowie klasy II C  powoli żegnają zimę, zbliżając się do wymarzonej wiosny. Na tę okoliczność wykonali proste instrumenty. Sprawiło, im to wyjątkową radość.

Na zakończenie zajęć wspólnie muzykowali, używając do tego celu własnoręcznie wykonanych kijów deszczowych. Wiosno przybywaj!

Notatka: M.Horniatkiewicz

Przedwiośnie w kl. 2c
Przedwiośnie w kl. 2c
Przedwiośnie w kl. 2c
Przedwiośnie w kl. 2c
Przedwiośnie w kl. 2c
Przedwiośnie w kl. 2c