Uczniowie klas VII naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Komendy Wojewódzkiej Policji na broszurę oraz logo o tematyce profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

Konkurs miał na celu przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci w wieku szkolnym. Miło nam poinformować, że Adrianna Gołembiewska (kl. VII a) zajęła II miejsce w konkursie na logo. Nagrodę Adriannie wręczył Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kołobrzegu pan Włodzimierz Wróbel. Sukcesu uczennicy gratulowała również pani dyrektor Jolanta Wasila. Adriannie i pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

 notatka: A. Biedrzycka

Adrianna Gołembiewska (kl. VII a) zajęła II miejsce w konkursie.
Adrianna Gołembiewska (kl. VII a) zajęła II miejsce w konkursie.
Adrianna Gołembiewska (kl. VII a) zajęła II miejsce w konkursie.
DYPLOM
Praca plastyczna wykonana przez Adriannę przedstawiająca logo konkursu.