pldaenderusvuk

Dyrektor SP nr 4 zaprasza rodziców do  zapisywania dzieci z obwodu SP nr 4 z rocznika 2011 do klas I na rok szkolny 2018/2019. ZAPISY zaczynają się
od 01 marca 2018 r.- trwać będą do 16 marca 2018 r.

Zgłaszać należy się z:
- dokumentem tożsamości rodzica,
- odpisem aktu urodzenia i peselem dziecka.

WNIOSKI o przyjęcie dzieci spoza obwodu tut. szkoły wraz z oświadczeniami należy składać w sekretariacie szkoły od dnia 01 marca do 16 marca 2018 r. DRUKI są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły... (druki)

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu