Uczniowie klasy III b poprzez doświadczenia poznawali zasady postępowania podczas kontaktu z ogniem. Obserwowali sposoby gaszenia ognia, wyciągali wnioski i oceniali zagrożenie wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z ogniem i materiałami łatwopalnymi.

Dzieci omawiały zasady zachowania w momencie pożaru oraz w sposób praktyczny poznawały drogę ewakuacji w naszej szkole. W najbliższym czasie klasa III planuje także odwiedzić Straż Pożarną.

Notatka: M.Krawiec

Doświadczenia w klasie IIIb
Doświadczenia w klasie IIIb
Doświadczenia w klasie IIIb
Doświadczenia w klasie IIIb
Doświadczenia w klasie IIIb
Doświadczenia w klasie IIIb
Doświadczenia w klasie IIIb