W dniach 11.12.2017r. oraz 2-5.01.2018r. w szkole przeprowadzony został cykl zajęć logopedycznych „Dobre słowo – poznajemy trudne głoski”.

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie poznali głoski trudne artykulacyjnie oraz sposoby ich wymawiania. Zmierzyli się z tekstami, które zawierały ćwiczone głoski oraz samodzielnie tworzyli słowa na zadaną głoskę. Efektem zajęć było powstanie prac plastycznych, na których uczniowie umieścili wyrazy i głoski, które sprawiają im trudność artykulacyjną.

Notatka: A.Gadomska

2017-12-11-10.57.13.jpg
2017-12-11-11.13.42.jpg
2017-12-11-11.14.06.jpg
2017-12-11-11.14.22.jpg
2018-01-02-09.39.39.jpg
2018-01-03-09.41.11.jpg
2018-01-03-09.41.20.jpg
2018-01-03-12.15.45.jpg
2018-01-04-12.22.32.jpg