29 listopada odbył się apel wychowawczy dla klas I-III „Jestem bezpieczny – noszę odblaski”. Uczniowie z klasy II c i III b poprzez wierszyki, inscenizacje i piosenki przypomnieli swoim koleżankom i kolegom zasady związane z koniecznością noszenia odblasków.

Dzieci z klasy III b przy dźwiękach muzyki zaprezentowały także odblaskową modę dla młodszych i starszych. W pokazie wystąpiły nawet pieski, które dzięki swoim właścicielom ubrane odblaskowo też były bezpieczne. Ogłoszony został także konkurs plastyczno-literacki, który pozwoli wszystkim uczniom wyrazić w sposób artystyczny swoją wiedzę o odblaskach i ich znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa.

Notatka: M.Krawiec