pldaenderusvuk

W dniu 5 października 2017r. uczniowie klasy 3 e spotkali się z dzielnicowym z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Dzieci z uwagą i dużym zainteresowaniem wysłuchały krótkiej pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Dzielnicowy mówił także o bezpieczeństwie w życiu codziennym w domu, w szkole oraz podczas zabawy. Ponadto chętni uczniowie pokazywali pozycję, którą trzeba zastosować, gdy chce zaatakować nas groźne zwierzę. Ćwiczenie wywołało wielki entuzjazm, ale też skłoniło do refleksji. Pan policjant również przypomniał uczniom numery alarmowe oraz zasady unikania obcych.

Notatka: J.Chaber

Spotkanie z dzielnicowym
tkanie z dzielnicowym
2Spotkanie z dzielnicowym
2Spotkanie z dzielnicowym
2Spotkanie z dzielnicowym
2Spotkanie z dzielnicowym
2Spotkanie z dzielnicowym
2Spotkanie z dzielnicowyma
2Spotkanie z dzielnicowym
2Spotkanie z dzielnicowym
2Spotkanie z dzielnicowym