pldaenderusvuk

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

  • Konkurs Języka Polskiego (etap szkolny:  16 października 2017 r. godz. 10.00)
  • Konkurs Matematyczny (etap szkolny:  16 października 2017 r. godz. 13.00)
  • Konkurs Języka Angielskiego (etap szkolny:  17 października 2017 r. godz. 10.00)
  • Konkurs Języka Niemieckiego (etap szkolny:  17 października 2017 r. godz. 13.00)

                                    Jolanta Wasila

Dokumenty do pobrania:

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o wyrażeniu zgody na publikowanie nazwiska ucznia oraz jego wyników na listach uczestników konkursów zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich oraz listach finalistów.

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2017/2018

Terminarz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych