pldaenderusvuk

Uczniowie klasy I C wzięli udział w zajęciach na temat udzielania I pomocy. Pierwszaki uczyły się w jaki sposób zapobiegać wypadkom oraz sposobu prawidłowego zachowania się w miejscu wypadku.

Poznały metody zachowania bezpieczeństwa oraz uczyły się odpowiedniego postępowania w sytuacji zagrożenia życia, udzielania I pomocy poszkodowanym.

Notatka: M.Horniatkiewicz

Uczymy sie udzielać I pomocy
Uczymy sie udzielać I pomocy
Uczymy sie udzielać I pomocy
Uczymy sie udzielać I pomocy
Uczymy sie udzielać I pomocy