pldaenderusvuk

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu na rok szkolny 2017/2018 znajdują się na tablicy informacyjnej dla rodziców w przedsionku szkoły. Do dnia 16 maja 2017 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły. 17 maja 2017 r. zostaną podane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej na nowy rok szkolny (dotyczy tylko dzieci spoza obwodu naszej szkoły).

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej