Dyrektor szkoły informuje, że plan lekcji w II semestrze ulegnie zmianie.