Dyrektor, uczniowie i nauczyciele

serdecznie dziękują rodzicom,

którzy włączyli się w organizację balu karnawałowego.

Podziękowania kierujemy w szczególności do:

p. Izy Grzegrzółki, p. Ewy Młodziejewskiej, p. Doroty Tolwaj,

p. Kamili Graban, p. Piotra Tolwaja i p. Wojciecha Sikory.