Galeria

Inauguracja 1960_61

Wstęgę przecina minister oświaty Wacław Tułodziecki.
Na zdjęciu wśród zaproszonych gości wiceminister obrony narodowej gen. broni  Jerzy Bordziłowski oraz dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dywizji Zygmunt Huszcza.
Pierwsi goście w tysiąclatce.
Pierwsi goście w tysiąclatce.
Wzniesienie pomnika poświęconego czołgistom  na dziedzińcu szkoły. Dar Ministerstwa Obrony Narodowej.
Inauguracja pierwszego roku szkolnego 1960/61.
Inauguracja pierwszego roku szkolnego 1960/61.
Chór i zespół mandolinistów pani Marii  Kulikow.
Występ Zespołu Estradowego Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Pierwsi uczniowie w nowych murach szkoły.
Czar dawnych sal...  Zajęcia prowadzi p. Teresa Ścieszko.
Sala klas I-III – p. Janina Kajzer
 Sala ZPT - p. Leopold Pietrzak
Sala muzyczna – p. Irena Samonow