pldaenderusvuk
Prezydent Polski
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka
Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOŁOBRZEGU

im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

  • Zachodniopomorska Szkoła Jakości
  • Certyfikat "Chronimy Dzieci"
  • Szkoła Promująca Zdrowie
  • Złota Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego

23 czerwca 2017r. – na ten dzień czekała cała społeczność szkolna! Hol szkoły na którym w uroczysty sposób zakończono rok szkolny 2016/2017 z trudem pomieścił uczniów, rodziców, nauczycieli i przybyłych gości.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała pani dyrektor Jolanta Wasila, która podsumowała mijający rok, mówiła o szkolnych sukcesach, gratulowała osiągnięć najlepszym uczniom oraz złożyła wyrazy uznania rodzicom prymusów szkoły, wszystkim uczniom życzyła bezpiecznych wakacji.

Gratulacje dla najlepszych uczniów oraz życzenia udanego wypoczynku  dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły złożyła także radna Rady Miasta Kołobrzeg – pani Aneta Cieślicka oraz Przewodniczący Rady Rodziców – pan Mirosław Żwański.

Koniec roku to nie tylko wzruszenie, ale przede wszystkim nagroda za całoroczny wysiłek. Uczniowie naszej szkoły bardzo mocno pracowali przez cały rok szkolny, osiągając bardzo wysokie wyniki. Rada Rodziców nagrodziła uczniów, którzy systematycznie uczęszczali na zajęcia:

Ignacy Bindas z kl 4d - frekwencja 100%
Szymon Bajek z kl. 4d - frekwencja 100%

oraz uczniów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce:

Amelia Marczak z kl 5c - średnia ocen 6,0
Nina Jakubowska z kl. 6c - średnia ocen 6,0
Kamil Uglis z kl. 6c - średnia ocen 5,83
Mikołaj Sudak z kl. 4a - średnia ocen 5,83

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2016/2017 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa. Wszyscy uczniowie klas IV-VI otrzymali promocję do następnej klasy.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

foto: K. Okoń

loading...