pldaenderusvuk
Prezydent Polski
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka
Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOŁOBRZEGU

im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

  • Zachodniopomorska Szkoła Jakości
  • Certyfikat "Chronimy Dzieci"
  • Szkoła Promująca Zdrowie
  • Złota Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego

W czwartek 22 czerwca 2017 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel podsumowujący wyniki nauczania oraz zachowania uczniów klas IV-VI.

Został on poprowadzony przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego panią Mariolę Legan. Uczniowie wyróżniający się w nauce, którzy otrzymali średnią stopni ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, zostali zaproszeni na środek holu, gdzie pani dyrektor pogratulowała uczniom bardzo wysokich wyników w nauce. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali gromkie brawa od uczniów zgromadzonych na apelu. W czasie apelu pogratulowano uczniom klasy 6 d, którzy mogą poszczycić się najwyższą średnią ocen w szkole - 4,82. Wśród uczniów najwyższą średnią ocen tj. 6,0 uzyskały Marczak Amelia z kl. Vc i Jakubowska Nina z kl. VIc.
Podczas apelu wręczono dyplomy uczniom naszej szkoły, którzy w tym roku najbardziej zasłużyli na tytuł: „Ucznia dialogu i tolerancji”. Wręczono również dyplomy uczniom, którzy odnieśli sukces w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich,  ogólnopolskich lub międzynarodowych przeprowadzonych w II semestrze.

 

Poniżej zdjęcia zrobione w czasie apelu.

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 4a.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 4a.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 4b.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 4b.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 4c.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 4d.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 5a.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 5b.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 5c.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 5c.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 5d.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 6a.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 6a.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 6b.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 6c.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 6c.
Uczniowie wyróżniający się w nauce z klasy 6d.
Uczniowie, którzy uzyskali tytuł: „Ucznia dialogu i tolerancji” z klas: 4b, 4d, 5a, 5c, 5d, 6a.
Uczniowie, którzy uzyskali tytuł: „Ucznia dialogu i tolerancji” z klas: 4b, 4d, 5a, 5c, 5d, 6a.
loading...